• Tel: (62) 721 43 10
  • biuro@rosmosis.net.pl

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Społeczna Odpowiedzialność

W swojej codziennej pracy kierujemy się zasadami odpowiedzialnego biznesu. Dbamy o pozytywne relacje z pracownikami, klientami, inwestorami, partnerami biznesowymi a także organami samorządowymi.

Angażujemy się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, za co kilkukrotnie zostaliśmy uhonorowani w prestiżowym konkursie „Lodołamacze” organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zatrudniamy osoby niepełnosprawne a nasza siedziba przystosowana jest do pracy osób niepełnosprawnych.

Interesują nas problemy środowiska naturalnego dlatego staramy się prowadzić działalność z poszanowaniem aspektów środowiskowych. Od wielu lat w całej firmie prowadzona jest segregacja odpadów, dzięki temu na składowisko odpadów trafia wyłącznie to, czego nie da się przetworzyć i poddać procesowi recyklingu.


lodolamacze 2012