• Tel: (62) 721 43 10
  • biuro@rosmosis.net.pl

ODWRÓCONA OSMOZA

Odwrócona osmoza (RO)

zmiekcz 01Systemy oczyszczania wody, metodą odwróconej osmozy reprezentują nowoczesne procesy uzdatniania wody, podczas których tylko "czysta" część wody zostaje przepuszczona przez membranę osmotyczną, a wszelkie zanieczyszczenia (w tym szczególnie niebezpieczne dla zdrowia związki chemiczne) zostają zatrzymane i odrzucone do kanalizacji wraz z „brudnym”, zagęszczonym roztworem wody. Stopień oczyszczania tą metodą jest bardzo wysoki i wynosi 90 - 97% i zależy od rodzaju rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych.

Proponowane przez nas domowe systemy uzdatniania wody posiadają gwarancję i są pod opieką naszych serwisantów. Co oznacza, że uszkodzenia związane z normalnym zużyciem będą usuwane w ramach gwarancji (Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, oraz wkładów filtracyjnych).

Wszystkie urządzenia posiadają atesty higieniczne PZH, oraz pozytywną ocenę Akademii Medycznej we Wrocławiu. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Warszawską dały następujące rezultaty:

  • czystość bakteriologiczną wody
  • całkowitą redukcję cząstek koloidalnych
  • redukcję chloru wolnego i jego związków na poziomie 98%
  • redukcję jonów azotanowych, siarczanowych i fosforanowych na poziomie 98%
  • redukcję metali ciężkich (cynku, ołowiu, kadmu, rtęci, miedzi, chromu, niklu) - 98%
  • redukcję izotopów promieniotwórczych na poziomie 97%