• Tel: (62) 721 43 10
  • biuro@rosmosis.net.pl

DEMINERALIZACJA

Demineralizacja

Niektóre procesy technologiczne wymagają dostarczania wody o bardzo wysokim stopniu czystości, często całkowicie zdemineralizowanej. Woda zdemineralizowana stosowana jest m.in.: w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, elektronicznym, energetycznym (woda dla kotłowni parowych), a także w analityce laboratoryjnej, technice klimatyzacyjnej, w lecznictwie oraz wszędzie tam, gdzie wysoka jakość wody jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

Proces demineralizacji polega na usunięciu z wody wszystkich kationów i anionów, pochodzących z rozpuszczonych w niej soli. Można tego dokonać za pomocą:

odwróconej osmozy RO (reverse osmosis)

wymiany jonowej

destylacji

Urządzenia do odwróconej osmozy różnią się między sobą stopniem odzysku wody, stopniem usunięcia soli, a także wyposażeniem wchodzącym w skład RO.