• Tel: (62) 721 43 10
  • biuro@rosmosis.net.pl

ODWIERTY STUDNI ORAZ DOBÓR POMP GŁĘBINOWYCH

Odwierty studni oraz dobór pomp głębinowych

Wykonujemy usługi wiercenia studni głębinowych na potrzeby przemysłu oraz gospodarstw domowych. Odwierty wykonujemy przy użyciu nowoczesnych maszyn wiertniczych, zapewniając wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwo odwiertu.

Dobierając pompy zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie wysokiej sprawności w całym zakresie wymaganej pracy przy jednoczesnej optymalizacji pod kątem niskiej energochłonności. Przy doborze urządzenia przeprowadzamy szczegółową analizę, aby zaproponowane urządzenie spełniało wszystkie wymagane warunki techniczne.