• Tel: (62) 721 43 10
  • biuro@rosmosis.net.pl

ODWRÓCONA OSMOZA

Odwrócona osmoza (RO)

Odwrócona osmoza (RO) jest jedną z najskuteczniejszych metod uzdatniania wody, która polega na podaniu pod wysokim ciśnieniem wody surowej (wstępnie uzdatnionej) na półprzepuszczalną membranę, która oddziela dwa roztwory o różnych stężeniach. Cząsteczki czystej wody pod wpływem wysokiego ciśnienia przechodzą przez membranę tworząc permeat, zaś cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń takich jak: koloidy, bakterie zostają zatrzymane po stronie naporu wody surowej. Rozpuszczone cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń ulegają koncentracji i są odprowadzane do kanalizacji. Gazowe składniki wody (tlen, dwutlenek węgla itd.) przechodzą przez membranę.

Urządzenia do odwróconej osmozy różnią się między sobą stopniem odzysku wody, stopniem usunięcia soli, a także wyposażeniem wchodzącym w skład RO.

Woda przed podaniem na RO powinna być odpowiednio przygotowana tzn. należy usunąć z niej wszystkie substancje mogące zakłócić lub uniemożliwić pracę membrany wskutek jej zablokowania. Typowy ciąg technologiczny wstępnego przygotowania wody do procesu odwróconej osmozy wygląda następująco:

Filtracja Mechaniczna

Odżelazianie

Usuwanie wolnego chloru

Zmiękczanie

Odwrócona osmoza