• Tel: (62) 721 43 10
  • biuro@rosmosis.net.pl

ODŻELAZIANIE I ODMANGANIANIE WODY

Odżelazianie i odmanganianie wody

Obecność soli żelaza i manganu w wodach podziemnych powoduje dużą uciążliwość przy wykorzystywaniu tych wód do celów przemysłowych. Wody o wysokiej zawartości soli żelaza i manganu wpływają niekorzystanie na elementy instalacji przemysłowej.

Proces technologiczny usuwania związków żelaza i manganu składa się z:

  • napowietrzania wody surowej za pomocą sprężarki lub inżektora
  • korekty pH wody, gdy zachodzi taka potrzeba
  • filtracji z wykorzystaniem odpowiednich złóż

Dobór odpowiedniego systemu odżelaziania i odmanganiania uzależniona jest w głównej mierze od maksymalnego, godzinowego zużycia wody.