Przejdź do treści

Rolnictwo

Szybki postęp technologiczny w tej gałęzi gospodarki, uwypuklił potrzeby inwestycyjne za którymi podążamy jako frma branży uzdatniania wody

Konkretne rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów to:

  • przygotowanie wody na potrzeby ferm (trzoda chlewna, bydło, drób, zwierzęta futerkowe), w tym sanityzacji wody przeznaczonej do pojenia zwierząt – podawanie płynnego dwutlenku chloru jako rozwiązania eliminującego zagrożenia (bakteriologiczne, wirusowe, pleśniobójcze, grzybiczne) i optymalizujące właściwe przyswajanie wody przez zwierzęta,
  • rozwiązania dla hal udojowych (zmiękczanie wody)
  • instalacje zmiękczania wody w wylęgarniach drobiu,
  • uzdatnianie wody studziennej, umożliwiające znaczną redukcje kosztów poprzez zmniejszenie lub całkowitą rezygnację z użycia wody komunalnej,
  • uzdatnianie wody do przygotowania oprysków,
  • przygotowanie wody do instalacji nawadniania i deszczowni, znajdujące zastosowanie w szklarniach i tunelach foliowych,
  • układów wody ciepłej w gorzelniach i browarach,
  • optymalizacja parametrów ciśnienia, ilości zmagazynowanej i podawanej wody, poprzez stosowanie zestawów pompowych oraz zbiorników retencyjnych własnej produkcji.
Terminowość Termin realizacji jest dla nas priorytetem.
Jakość usług Oferowane przez nas usługi są świadczone przez najwyższej jakości specjalistów.